Wieczorne atrakcje na starym rynku
Konferencje i spotkania
Pokoje w bliskiej odległości od targów
Stary rynek
Bliska odległość od MTP
Blisko do centrum miasta

Regulamin

REGULAMIN
NAJMU MIESZKANIA

Przedmiotem działalności jest wynajem apartamentów na pobyty krótkoterminowy (od 2 do 10 dni).
Apartamenty zlokalizowane są przy Ulicy Kanałowa 10/27 w Poznaniu.

ZASADY REZERWACJI

1.Rezerwacji można dokonać telefonicznie, ( tel. 608-405-104), elektronicznie mail: rooms@poczta.fm lub poprzez stronę www.roomsapartamenty.pl
2.Rezerwując pokój gość zobowiązany jest podać
a. Liczbę osób oraz liczbę dni najmu pokoju
b. Dane personalne, numer telefonu oraz adres mailowy.
c. W przypadku rezerwacji przez firmę proszę o podanie danych firmy. Faktura zostanie wysłana elektronicznie na maila lub na dane adresowe
3. Opłata za wynajem mieszkania pobierana jest z góry przy rezerwacji przelewem. Po zaksięgowaniu wpłaty gość otrzymuje kody dostępu do apartamentu.
4. Gość nie może żądać od właściciele zwrotu opłaty za wynajęcie apartamentu w przypadku gdy nie wykorzysta całego opłaconego pobytu. Za wykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobierane jest 100% wartości usługi najmu.
6. Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkody lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

Wyposażenie apartamentu:

1.W wyposażeniu apartamentu znajduje się :
Kołdra, poduszka zmiana pościeli, ręczniki, sztućce, kieliszki do wina, czajnik elektryczny, garnek, lodówka, płyta indukcyjna oraz TV.
2.Apartament sprzątany jest przed przyjazdem i po wyjeździe Gościa.
3.Goście mają do dyspozycji bezpłatne WiFi po zalogowaniu się do sieci hasłem. Hasło znajduje się w apartamencie.
4.Goście zobowiązani są korzystać z urządzeń wskazanych w punkcie 1 w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Zasady pobytu Gościa w apartamencie.

1.Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu i kończy się o godzinie 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.
2.Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
3.Gość jeżeli przed zakończeniem doby nie opuści apartamentu, apartament automatycznie zostanie zablokowany.
4.Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i usunięcie pokrywa Gość. Właściciel ma prawo zdecydować o sposobie zadośćuczynienia.
5.Apartament nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób, aniżeli zgłoszona w rezerwacji.
6.Jeśli faktyczną liczba gości w apartamencie przekroczy liczbę osób zgłoszonych w rezerwacji właściciel ma prawo obciążyć Gościa dodatkową opłatą za każdą nie zgłoszoną osobę wysokości opłaty wynikającej z rezerwacji bądź też natychmiastowo rozwiązać rezerwację bez zwrotu wpłaconej opłaty.
7.Zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich i uciążliwych dla innych lokatorów.
8.W apartamencie oraz na korytarzu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych używek.
9.Dopuszcza się używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentów jednak pełną odpowiedzialność za ich stan i ewentualne skutki używania ponosi wynajmujący .
10.Gość nie jest uprawniony podnajmować apartament, ani udostępniać kodów wejściowych osobą trzecim.
11. Gość zobowiązany jest każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi. Gość zobowiązany jest sprawować staranną pieczę nad przekazanymi mu kodami.
12.W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad korzystania z apartamentu Właściciel ma prawo do rozwiązania najmu ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu.
Rozwiązanie nie uprawnia Gościa do żądania zwrotu opłaty za wynajem.

Odpowiedzialność Gościa i Właściciela:

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów należących do wyposażenia, powstałych z jego winy lub z winy towarzyszących mu osób. Jednocześnie informujemy że nie odpowiadamy za
niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. w dostawie wody czy prądu.